Liczba odwiedzin strony: 33614 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria radcy prawnego
Dorota Krzyżanowska

 
 
Kancelaria radcy prawnego
Dorota Krzyżanowska
 
Świętokrzyska 18 lok. 426
00-052 Warszawa
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 205 poz. 1585 - System ubezpieczeń społecznych
USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  Ubezpieczenia społeczne obejmują:   1)   ubezpieczenie emerytalne;   2)   ubezpieczenia rentowe;   3)   ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym";   4)   ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem...
Monitor Polski 2008 Nr 88 poz. 774 - Wolne stanowiska sędziowskie
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z dnia 21 listopada 2008 r.) Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych od dnia 1 stycznia 2009 r. ustala się wolne stanowiska sędziowskie:   1)   sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w...